Kreativ kraft sedan 1986

Holmängs Hage


Från hage till Holmängs Hage

En ny stadsdel byggs i Vänersborg, precis där innerstaden möter landet. Sex aktörer och 700 nya hem för livets alla dimensioner.

 

Uppdrag: Ett namn, ett koncept och en gemensam kommunikations-
plattform.

Genomförande: Våren 2017

Resultat: holmangshage.se

 

Vår kund Vänersborgsbostäder är en av sex aktörer som bygger hem i förlängningen av Holmängen. Resultatet blev den nya stadsdelen Holmängs Hage och en gemensam kommunikationsplattform för aktörerna. Ett fantastiskt område i förlängningen av Holmängen, inramat av Östra vägen och Göta älv. Holmängs Hage ligger faktiskt exakt som vi beskriver det - precis där innerstaden möter landet.