Kreativ kraft sedan 1986

SeaCon


Ett litet företag med stora ambitioner. 

SeaCon är ett familjeägt speditionsföretag, med basen i Kungsbacka. I över två decennier har de fraktat gods över hela världen - alltid med kundens trygghet i fokus.

Uppdrag: Varumärkesplattform och webbsida.

Genomförande: Våren 2017

Resultat: seacon.se

Symbol och Payoff

En handfast symbolik som tydligt visar de tre fraktsätten, sjö, flyg och lastbil, kombineras med en kort internationell payoff som beskriver företagets kundlöfte.